Nieuws

Data Science for Agricultural Performance
/ Categorieën: Nieuws

Data Science for Agricultural Performance

Diepte interview met Aaron Ault en de Agrifood Data Innovation Award

Deze workshop bespreekt de uitdagingen voor agrarische ingenieurs en beoefenaars, leveranciers van technologie en ICT, regelgevende instanties en wetenschap die verband houden met een meer data-intensieve landbouw. De hoofdspreker is de heer Aaron Ault - boer en data wetenschapper. De sessie wordt gehouden in de vorm van een interactief interview. Tijdens de workshop wordt ook de Agrifood Data Innovation Award gepresenteerd.

De essentie van Agriculture 4.0 is dat meer en betere gegevens leiden tot betere landbouwpraktijken, wat op zijn beurt leidt tot een meer magere, groene en schone productie. Er zijn veel gegevensbronnen, waaronder de boeren, machines en op de boerderij sensoren. Vroege adopters, wetenschappers en industrie zijn enthousiast. De beloftes zijn enorm: Gegevensintensieve landbouw zou leiden tot minder afval in de voedselketen, schonere productie met beperkte of geen verpilling op externe input, hogere efficiëntie in productie en - misschien niet de minst belangrijke - hogere veerkracht bij extreme weersomstandigheden, prijs volatiliteit, plagen en ziekten en andere externe factoren. Hoewel de ICT-uitvindingen de agrarische sector overstromen, staat de doorbraak van de data-intensieve landbouw, het (her)gebruik van data en data-analyse op boerderijen en over sectoren nog in de kinderschoenen. De groei van smart farming, Agriculture 4.0, zal de komende decennia doorgaan. 

Deze sessie is georganiseerd door VIAS, een non-profit vereniging van professionals voor ICT in Landbouw, Groene ruimte en Voeding. VIAS richt zich op ontwikkeling en endorsement van talent en vormt de brug tussen ICT en Landbouw. VIAS is opgericht in 1987 en heeft een historie van 30 jaar in het geven van waardering aan, en het pleiten voor, het belang van ICT in de Landbouwsector.

Lees hier meer over het congres

 ---

Data Science for Agricultural Performance

In-depth interview with Aaron Ault and the Agrifood Data Innovation Award (English)

This workshop discusses the challenges for agricultural engineers and practitioners, suppliers of technology and ICT, regulatory bodies and science associated to a more data intensive farming. The main speaker is Mr. Aaron Ault – farmer and data scientist. The session will be shaped as an interactive interview. During the workshop, also the Agrifood Data Innovation Award will be presented.

The essence of Agriculture 4.0 is that more and better data leads to better farming practices, which in turn leads to a more lean, green and clean production. There are many sources of data, including the farmer, machinery and on-farm sensors. Early adopters, scientists and industry are enthusiastic. The promises are huge: Data intensive farming should lead to less waste across the food chain, cleaner production with limited or no spills on external inputs, higher efficiency in production and – maybe not the least – higher resilience to weather anomalies, price volatility, pests and diseases and other external factors. Although the ICT inventions are flooding the agri-sector, the breakthrough of data intensive farming, (re)use of data and data analytics on farms and across sectors is yet in its infancy. The growth of smarter farming, farming 4.0, will continue in the coming decades.

This session is organised by VIAS, a non-profit society of professionals for ICT in Agriculture, Green environment and Food. VIAS focusses on development and endorsement of talent bridging ICT and Agriculture. VIAS was founded in 1987 and has a heritage of 30 years in appreciating and advocating ICT in Agriculture.

Read more about the congress

 


 

 

 

Vorige item AgriFood meets Geo
Volgende item AgriFoodTechPlatform Congres
Print
8497

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x
AgriFoodTech 2019 Lees meer

AgriFoodTech 2019

De komende drie decennia liggen forse uitdagingen voor de agrarische sector klaar. Marktgerichter ondernemen, terugdringen van emissies en residu, versterking van de biodiversiteit en een inkomen realiseren op een internationaal krachtenveld.
ALV en genomineerden VIAS Award bekend Lees meer

ALV en genomineerden VIAS Award bekend

Op 12 december 2018 organiseert VIAS weer haar jaarlijkse ALV tijdens het Agrifoodtech event in Den Bosch. Deze keer zal de ALV volgen op twee lezingen die VIAS organiseert in een sessie over Hightech Tuinbouw.
AgriFoodTechPlatform Congres Lees meer

AgriFoodTechPlatform Congres

13 december 2017 | Congres 1931, Brabanthallen ‘s Hertogenbosch | Aanvang 09.45 uur | Einde 17.00 uur 

Wat (w)eet een consument? De consument eet alleen wat-ie weet. De maatschappij verandert. Steeds meer consumenten willen weten waar hun eten vandaan komt en hoe het is geproduceerd. Hierdoor veranderen ketens en voedselsystemen. Om je onderneming toekomstbestendig te maken en houden, moet je weten wat je niet (w)eet. Kom naar het AgriFoodTech Platform Congres op 13 december.

Data Science for Agricultural Performance Lees meer

Data Science for Agricultural Performance

Deze workshop bespreekt de uitdagingen voor agrarische ingenieurs en beoefenaars, leveranciers van technologie en ICT, regelgevende instanties en wetenschap die verband houden met een meer data-intensieve landbouw. De hoofdspreker is de heer Aaron Ault - boer en data wetenschapper. De sessie wordt gehouden in de vorm van een interactief interview. Tijdens de workshop wordt ook de Agrifood Data Innovation Award gepresenteerd.

AgriFood meets Geo Lees meer

AgriFood meets Geo

Benieuwd naar visies, beleid & innovaties in de Agri & Food sector en het enorme belang van geo-informatie daarbij? Kom 14 september luisteren, leren, ontmoeten en vooral bijdragen aan deze interactieve kennis- en netwerkdag. Het doel van deze dagis te komen tot nieuwe inzichten en oplossingen die bijdragen aan het verduurzamen van het voedselsysteem.

RSS
123


Neem contact met ons op

Wij zijn een informatiebron en ontmoetingsplatform voor ICT'ers en ICT-gebruikers in de agrarische sector.
  • *
  • *